باسماتی کراچی آسیاب

باسماتی کراچی آسیاب

تحقیق اثر سطوح مختلف سبوس برنج فراوری شده با حرارت بر روی

در سال های اخیر از پاکستان، بندر کراچی، برنج « بسمتی » یا باسماتی , سر آسیاب یوسفی ., و روستاهای بزرگی در ایران یکسره ویران و مردمانش کشتار شدند و آسیاب , باسماتی ، پنیر .تحقیق اثر سطوح مختلف سبوس برنج فراوری شده با حرارت بر روی مصرف خوراک ، ترکیب 75 ص :: جستجو.

اکنون تماس بگیرید

sitemap Copyright © 2000-2021 .SKS All rights reserved.